Những điều cần biết về thẻ căn cước công dân có gắn chip

ĐNO - Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt đề án thẻ căn cước công dân gắn chip tại Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 3-9-2020. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để mẫu thẻ mới này được đưa vào triển khai trên thực tế.

 Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.