Các hoạt động được phép và không được phép kể từ 12 giờ ngày 22-7

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 4537/UBND-KGVX gửi các cơ quan, đơn vị về việc bổ sung các biện pháp cấp bách công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình hiện nay. Người dân cần lưu ý các hoạt động sau để bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu phòng, chống dịch của thành phố. 

 

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.