192.000 người được tiêm vắc-xin AstraZeneca từ 15-9

ĐNO - Theo Quyết định số 1020/QĐ-VSDTTƯ ngày 2-9-2021 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Đà Nẵng được cấp 200.000 liều vắc-xin AstraZeneca. Trong đợt 1, thành phố đã nhận 7.799 liều và triển khai tiêm từ ngày 13 đến 17-9. Trong đợt 2 từ ngày 15 đến 21-9, thành phố tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 AstraZeneca mũi 1 cho hơn 192.000 người.

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.