Chiến lược vùng xanh phòng, chống Covid-19

ĐNO - Trước tình hình đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp và kéo dài, nhiều địa phương có giải pháp linh hoạt, phù hợp để xây dựng, bảo vệ và từng bước mở rộng các vùng xanh - vùng bình thường mới, an toàn dịch bệnh. Vùng xanh gồm những quy chuẩn được quy định như sau. 

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.