Hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống Covid-19 tại cấp xã

ĐNO - Bộ Y tế vừa ban hành Văn bản số 7317/BYT-MT về việc hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống Covid-19 tại cấp xã. Theo đó, có một số yêu cầu đối với người tham gia lực lượng này như sau:

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.