5 lưu ý để thanh toán trực tuyến an toàn

ĐNO - Dịch bệnh phức tạp nên các cơ quan chức năng khuyến khích người dân thanh toán bằng hình thức trực tuyến. Để thanh toán trực tuyến an toàn, cụ thể là dịch vụ E-banking, Internet banking của các tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thẻ VISA… , người sử dụng cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản.

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.