Lưu ý về loại vắc-xin tiêm cho trẻ em - Comirnaty của Pfizer-BioNTech

ĐNO - Vắc-xin Comirnaty của Pfizer-BioNtech có chỉ định tiêm cho người 12 tuổi trở lên. Hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh Covid-19 từ 95-100% sau khi tiêm liều thứ 2 khoảng 7 ngày.

 Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.