Học sinh THCS, THPT muốn chuyển trường cần làm thủ tục gì?

ĐNO - Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh THCS, THPT được chuyển trường khi chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có lý do chính đáng.

Đồ họa : QUANG THẢO - P.TRÀ
;

;
;
.
.
.
.