Từ ngày 8-10, điều chỉnh giá dịch vụ đăng kiểm ô-tô

ĐNO - Từ ngày 8-10-2022, theo quy định mới của Bộ Tài chính, giá dịch vụ đăng kiểm ô-tô sẽ được điều chỉnh.

Đồ họa: QUANG THẢO - P.TRÀ

;
;
.
.
.
.