70 năm ngày điện ảnh cách mạng Việt Nam

ĐNO - Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh phối hợp Hội Điện ảnh thành phố tổ chức triển lãm và tuần phim chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam (15-3-1953 - 15-3-2023) tại rạp Lê Độ.

Đồ họa: QUANG THẢO - P.T

;
;
.
.
.
.