Infographic: 8 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử

ĐNO - Luật Giao dịch điện tử 2023 vừa được thông qua quy định rất rõ 8 điều bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử, trong đó có việc thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu.

 Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.