Infographic - Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023: Những điều thí sinh cần lưu ý

ĐNO - Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 cần lưu ý đến đúng giờ, bởi nếu quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được tham dự buổi thi đó.

Đồ họa: QC - B.T

 

;
;
.
.
.
.