Infographic - Lệ phí sát hạch lái xe thay đổi từ ngày 1-8-2023

ĐNO -  Ngày 7-6-2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Đồ họa: QC - P.T 

;
;
.
.
.
.