Infographic - 5 mô hình sản phẩm du lịch đêm Việt Nam đang hướng đến

ĐNO - Nhằm phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm để phát triển sản phẩm du lịch đêm ở Việt Nam đa dạng, đặc sắc, bền vững, có chất lượng và giá trị gia tăng cao, mới đây lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định ban hành Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm.

Đáng chú ý, có 5 mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm được đặt ra trong đề án với nội dung cụ thể về dịch vụ đặc trưng, dịch vụ bổ trợ và triển khai áp dụng, bao gồm: Mô hình hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; mô hình hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp; mô hình mua sắm, giải trí đêm; mô hình tham quan du lịch đêm; mô hình giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm.

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.