Infographic - 4 tiện ích mới từ biển số định danh

ĐNO - Từ ngày 15-8-2023, Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, biển số xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân (gọi là biển số định danh). Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tiện ích mới cho người dân và cơ quan chức năng. 

 THU DUYÊN - B.T

;
;
.
.
.
.