Infographic: Top 10 công nghệ trí tuệ nhân tạo hàng đầu hiện nay

ĐNO - Trí tuệ nhân tạo (AI) là một ngành khoa học máy tính đề cập đến quá trình tái tạo trí thông minh của con người trong máy móc. Nó bao gồm một loạt các kỹ thuật và công cụ khác nhau, nhiều kỹ thuật đã được phát triển và đưa vào thực tế, có tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Dưới đây là danh sách 10 công nghệ trí tuệ nhân tạo hot nhất hiện nay.

Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.