Hỗ trợ đăng ký quốc tế cho sáng chế của cá nhân

.

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa có công văn về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các cá nhân Việt Nam có giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế, có khả năng áp dụng vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chưa được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để đăng ký sáng chế quốc tế và đã nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ trong khoảng thời gian từ ngày 15-8-2019 đến hết ngày 15-5-2020.

Nội dung hỗ trợ bao gồm: tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, quy định chung và các tài liệu để nộp đơn đăng ký quốc tế đối với sáng chế; hiệu chỉnh bản mô tả cho phù hợp khi nộp đơn ở pha quốc tế và dịch bản mô tả sang tiếng Anh...

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện việc nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế (tối đa 60 triệu đồng/ giải pháp); các cá nhân tham gia chịu trách nhiệm đối ứng phần kinh phí còn lại. Các cá nhân có nhu cầu gửi phiếu đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế theo mẫu quy định về Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ Tư vấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến hết ngày 15-5-2020.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.