Tìm kiếm sản phẩm công nghệ số xuất sắc Make in Viet Nam

.

Ngày 18-6, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021.

Đây là năm thứ 2 giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam, có giá trị lớn trong phát triển kinh tế số, Chính phủ số và xã hội số. Giải thưởng bao gồm 5 hạng mục: nền tảng số xuất sắc, sản phẩm số xuất sắc, giải pháp số xuất sắc, thu hẹp khoảng cách số và sản phẩm số tiềm năng. Đối tượng tham gia là các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam, có các sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và được đưa vào ứng dụng thực tế để giải các bài toán Việt Nam. Riêng hạng mục sản phẩm số tiềm năng chỉ áp dụng cho các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Các sản phẩm được tôn vinh cần thỏa mãn 2 nhóm tiêu chí, gồm: thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và có giá trị thực tế. Trong nhóm tiêu chí giá trị thực tế, điểm liên quan đến doanh thu, số lượng người dùng chiếm khoảng 70%.

Các đơn vị đạt giải sẽ được khai thác thương mại biểu tượng Make in Viet Nam đi cùng sản phẩm công nghệ số; được đề cử đại diện cho ngành công nghệ thông tin - truyền thông tham gia các cuộc thi và giải thưởng chuyên ngành cấp quốc gia và quốc tế khác; được hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, các sản phẩm đạt giải cũng sẽ được ưu tiên xem xét đưa vào danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm trong cơ quan Nhà nước; danh sách các dự án tiềm năng kêu gọi đầu tư...

Thời gian nhận đăng ký và hồ sơ tham gia giải thưởng từ ngày 20-6 đến 20-9. Hồ sơ được gửi trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng: makeinvietnam.mic.gov.vnmakeinvietnam.vcci.com.vn. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới.

KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.