Đề xuất 21 nhiệm vụ đột phá triển khai trong năm 2022 về chuyển đổi số

.

Ngày 7-12, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm chuyển đổi số; phổ biến kiến thức về công nghệ số, nền tảng số, dữ liệu số cho lãnh đạo và cán bộ tham mưu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn.

Các đại biểu trao đổi, góp ý, thảo luận những vấn đề khó khăn, tồn đọng trong quá trình chuyển đổi số của một số địa phương. Sở TT&TT trình bày dự thảo đề xuất kế hoạch Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng năm 2022, sau đó trình UBND thành phố phê duyệt.

Theo dự thảo, đối với 67 mục tiêu, chỉ tiêu được xác định trong đề án Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, sở đề xuất 21 chỉ tiêu quan trọng được ưu tiên nguồn lực triển khai trong năm 2022. Bên cạnh đó, đề xuất 21 nhiệm vụ đột phá triển khai trong năm 2022 trong tổng số 130 nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên triển khai của đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 như: thành lập, kiện toàn tổ chức, bộ máy với 100% sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã ban hành kế hoạch chi tiết chuyển đổi số và thành lập, kiện toàn Tổ công tác chuyển đổi số của cơ quan, địa phương trong tháng 12-2021; xây dựng các chính sách khuyến khích sử dụng dịch vụ công; triển khai mạng di động 5G tại Khu Công nghệ cao, các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin, công viên phần mềm và các khu vực trung tâm, trọng điểm trên địa bàn thành phố; phát triển hạ tầng IoT...

THIÊN NGUYỆN

;
;
.
.
.
.
.