Khoa học và công nghệ đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội

.

Sáng 23-9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội” đối với Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Báo cáo tại hội thảo cho biết, thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phát huy hiệu quả là tổ chức quy tụ đội ngũ trí thức, nhà khoa học tham gia vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, phổ biến rộng rãi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài của quốc gia nói chung, địa phương nói riêng.

Các ý kiến tham luận nêu bật tình hình và kinh nghiệm thực tiễn việc triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật mới vào hoạt động sản xuất, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn hoạt động đời sống, sản xuất; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật địa phương; tăng cường vai trò của đội ngũ trí thức, nhà nghiên cứu khoa học vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước...

Trao đổi tại hội thảo, ông Võ Công Trí, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng thông tin, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng có 32 hội thành viên là các hội chuyên ngành, 5 trung tâm trực thuộc với hơn 150.000 hội viên. Với lực lượng trí thức khoa học - công nghệ đông đảo, Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ; tư vấn và phản biện, giám định xã hội… Đà Nẵng đang tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới như: phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo… Cùng với nền tảng phát triển khoa học - công nghệ, việc tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu cũng là dư địa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tạo tiền đề để thực hiện tốt vai trò động lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.