Nâng cao năng lực chuyển đổi số doanh nghiệp lữ hành và các khu, điểm du lịch

.

Ngày 22-9, Sở Du lịch phối hợp Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức hội thảo về nâng cao năng lực chuyển đổi số doanh nghiệp lữ hành và các khu, điểm du lịch nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp du lịch và tạo trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn trong việc đón tiếp khách du lịch đến thành phố, tăng cường phát triển kinh tế số, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh du lịch...

Theo Sở Du lịch, Covid-19 đã tác động lớn đến ngành du lịch, khách du lịch có xu hướng lựa chọn dịch vụ tiện lợi hơn, thông minh, đặt tour trực tuyến... Thời gian qua, Sở Du lịch đã tập trung nghiên cứu đẩy mạnh các giải pháp về chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, hướng đến xây dựng nền tảng du lịch dữ liệu và hệ thống công nghệ số...

Các doanh nghiệp du lịch cần tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp khôi phục du lịch, chuyển đổi số, xây dựng du lịch thông minh để tiếp tục khẳng định điểm đến Đà Nẵng hấp dẫn du khách, chú trọng một số giải pháp như: cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, xây dựng mô hình quản lý hiện đại, từng bước tự động hóa một số khâu và dịch vụ trung gian, đổi mới nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở dữ liệu, tăng cường khả năng phân tích hành vi và xu hướng của khách du lịch, mở rộng thị trường...

NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.