Đà Nẵng đứng thứ 2 toàn quốc về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến

.

Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia về chuyển đổi số cho biết, tính từ đầu năm đến đầu tháng 11-2022, Đà Nẵng (67%) cùng các tỉnh Hòa Bình (86,5%), Nam Định (65,9%), Lạng Sơn (64,2%), Ninh Bình (63,9%) là 5 tỉnh, thành dẫn đầu ở khối các địa phương về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến (được tính bằng số lượng hồ sơ nộp trực tuyến của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 so với tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính). 5 tỉnh có số hồ sơ trực tuyến thấp nhất lần lượt gồm: Bạc Liêu (7,4%), Sơn La (8,3%), Nghệ An (8,6%), Bình Thuận (9,3%), Quảng Ngãi (9,7%).

Ở khối bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dẫn đầu về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến với 100%, Bộ Công Thương đứng thứ hai với tỷ lệ 99,7%, Bộ Tài chính đứng thứ ba với 92,4%. Các bộ có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp nhất lần lượt là: Xây dựng (16,6%), Công Thương (25%), Tài nguyên và Môi trường (36%). Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế có lượng truy cập Cổng thông tin điện tử nhiều nhất với 14,58 triệu lượt, tiếp sau là Bộ Kế hoạch và Đầu tư (6,8 triệu lượt truy cập) và Bộ Thông tin và Truyền thông (5,9 triệu lượt). Ba bộ có lượt truy cập vào Cổng thông tin điện tử thấp nhất gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường (909.000 lượt), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (1,1 triệu lượt), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1,8 triệu lượt).

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.