Đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số trên nền tảng trực tuyến Moocs

.

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công văn về việc sử dụng nền tảng kỹ năng trực tuyến mở đại trà (MOOCS) để đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số và các chuyên đề khác. Theo đó, việc triển khai các nội dung bồi dưỡng, tập huấn đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của UBND thành phố, về bảo đảm chỉ số xếp hạng chỉ số chuyển đổi số của địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quản lý của các ngành, địa phương, Đoàn thanh niên, thành viên, tổ công nghệ số cộng đồng, doanh nghiệp đã đăng ký tham gia đợt 1 triển khai và hoàn thành các khóa bồi dưỡng chuyển đổi số từ ngày 20-11 đến ngày 10-12-2022.

Chương trình có 6 khóa học cơ bản như: chuyển đổi số cơ bản; chuyển đổi số xã; chuyển đổi số đơn vị chuyên trách; cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số; phổ cập kỹ năng số cộng đồng; chuyển đổi số doanh nghiệp sẽ cung cấp cho người tham gia hiểu được những kiến thức cơ bản để tiếp cận chuyển đổi số; các đặc trưng của nền tảng số; cách vận hành và triển khai hiệu quả chính quyền số; kinh tế số và xã hội số...

C.T

;
;
.
.
.
.
.