Lập tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo mở quốc gia

.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa ký hợp tác với Intracom Group thiết lập, phát triển tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hà Nội được thiết lập nhằm cụ thể hóa đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030”.

Cụ thể, thiết lập, phát triển tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo mở quốc gia; tổ chức các sự kiện liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia trong đó chú trọng về công nghiệp và công nghệ. Hợp tác đào tạo, ươm tạo chung các dự án khởi nghiệp sáng tạo, xúc tiến kết nối đầu tư phạm vi quốc gia và quốc tế.

Giai đoạn 1 của tổ hợp sẽ triển khai các phân khu chức năng gồm: khu vực đón tiếp và văn phòng thúc đẩy vận hành hệ sinh thái quốc gia; khu vực ươm tạo, kết nối đầu tư, làm việc chung.

Trọng tâm xây dựng mô hình quốc tế về đổi mới sáng tạo mở, khởi nghiệp sáng tạo mở kết nối với hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, hằng năm thu hút trên 5 quỹ đầu tư, các vườn ươm quốc gia, quốc tế có uy tín…

Mục tiêu của tổ hợp là đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo mở trở thành động lực phát triển kinh tế- xã hội.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.