Ra mắt Nhóm công tác chung Đà Nẵng - Nhóm Ngân hàng Thế giới

.

Ngày 26-10, phát biểu tại buổi làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của WB thời gian qua. Với chương trình hợp tác, hai bên đã và đang đi đúng lộ trình. Công tác tổ chức thực hiện điều phối và theo dõi được đề cập trong sổ tay hướng dẫn hoạt động của Nhóm công tác chung.

Bên cạnh đó, các kế hoạch hành động cho từng nhóm kỹ thuật được chuẩn bị để bảo đảm tính hiệu quả và trách nhiệm xuyên suốt giai đoạn thực hiện của Nhóm công tác chung. Chủ tịch Lê Trung Chinh đề nghị các sở đang chủ trì 5 mục tiêu của chương trình bám sát đề cương nghiên cứu, chủ động phối hợp với chuyên gia WB cùng các sở, ban, ngành liên quan để triển khai và định kỳ báo cáo về UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 7, bên phải sang) cùng đại diện các sở, ban, ngành làm việc với Ngân hàng Thế giới. Ảnh: M.Q
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 7, bên phải sang) cùng đại diện các sở, ban, ngành làm việc với Ngân hàng Thế giới. Ảnh: M.Q

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cho biết, Đà Nẵng là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác, hỗ trợ của WB trong 10 năm qua. Bà tin tưởng, chương trình lần này cũng sẽ gặt hái những kết quả như mong đợi; củng cố quá trình phục hồi liên tục của Đà Nẵng sau Covid-19 và các biến động trên thế gới, đồng thời mở đường cho sự phát triển toàn diện hơn, xanh hơn và thân thiện với kỹ thuật số với các cải cách nhằm hỗ trợ hộ gia đình, doanh nghiệp và mở rộng năng lượng tái tạo. Kết thúc chương trình, Đà Nẵng sẽ đạt được 5 mục tiêu cơ bản gồm: quản lý rủi ro; phát triển các-bon thấp và giao thông đô thị bền vững; chuyển đổi số; kinh tế tuần hoàn và quản lý tài chính công.

Được biết, Nhóm công tác chung Đà Nẵng - Nhóm Ngân hàng Thế giới (DWG) được thành lập tháng 10-2022 và chính thức ra mắt ngày 26-10-2023. Mục tiêu của DWG là đưa ra một hệ thống hợp tác có tổ chức với Đà Nẵng để giúp thành phố đạt được các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn bằng hỗ trợ của Nhóm DWG. Nhóm DWG tạo ra một hệ thống cộng tác có cấu trúc rõ ràng để xác định các thách thức và các lĩnh vực ưu tiên.

Năm nhóm kỹ thuật đã được thành lập trong khuôn khố Nhóm DWG bao gồm: “Phát triển các-bon thấp và giao thông đô thị bền vững” do Sở Công Thương chủ trì; “Chuyến đối số” do Sở Thông tin và Truyền Thông chủ trì; “Quản lý rủi ro khí hậu và thiên tai” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì; “Kinh tế tuần hoàn” do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và “Quản lý tài chính công” do Sở Tài chính chủ trì.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.