Đẩy mạnh truyền thông thực hiện chính sách BHXH, BHYT

.

Thời gian qua, bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Thanh Khê triển khai nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền trong việc thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH. Điều này góp phần tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng và thực hiện chính sách BHYT, BHXH gắn với công tác phát triển người tham gia BHYT, BHXH, nhất là phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp BHXH quận Thanh Khê đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Trong ảnh: Cán bộ BHXH quận Thanh Khê tổ chức tuyên truyền về BHXH, BHYT trên địa bàn quận. Ảnh: PHAN CHUNG
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp BHXH quận Thanh Khê đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. TRONG ẢNH: Cán bộ BHXH quận Thanh Khê tổ chức tuyên truyền về BHXH, BHYT trên địa bàn quận. Ảnh: PHAN CHUNG

Trên cơ sở Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 9-2-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 14-KH/QU ngày 15-4-2021 của Quận ủy Thanh Khê về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, BHXH quận chủ động tham mưu cho Quận ủy, UBND quận ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác truyền thông, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Việc chủ động tham mưu đã giúp công tác truyền thông của BHXH quận luôn được đổi mới, ngày một đa dạng, phong phú, phát huy vai trò tích cực, chủ động, tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phù hợp xu thế truyền thông hiện đại từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Theo ông Lê Lành, Phó Giám đốc BHXH quận Thanh Khê, từ đầu mỗi năm, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông, trong đó xác định công tác phối hợp các doanh nghiệp, UBND phường, các hội, đoàn thể là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Công tác truyền thông được chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp như tọa đàm, đối thoại, hội nghị, hội thi… phù hợp với từng nhóm đối tượng. “Trong đó chúng tôi đẩy mạnh truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, giá trị, lợi ích của việc tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận BHXH một lần; từ đó nâng cao nhận thức và sự chủ động các doanh nghiệp, người dân về chính sách BHXH, BHYT; thúc đẩy phát triển và duy trì bền vững người tham gia BHXH, BHYT”, ông Lành cho biết.

Nhiều hoạt động đã được triển khai nhằm hiện thực hóa các chương trình, kế hoạch truyền thông của đơn vị. Trong đó, đáng chú ý là việc phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ký kết kế hoạch vận động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện trao, tặng 100 sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, BHXH quận đã phối hợp UBND 10 phường tổ chức gần 20 hội nghị khách hàng, lồng ghép ra mắt mô hình “Tổ dân phố điền hình phát triển BHXH tự nguyện”. Các hoạt động này bước đầu mang lại kết quả, phát triển mới 190 người tham gia BHXH tự nguyện, 105 người tham gia BHYT hộ gia đình ngay sau hội nghị.

Theo đánh giá, công tác truyền thông đã tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, BHYT gắn với công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Các hội nghị khách hàng được tổ chức lồng ghép tại các khu dân cư nhằm truyền tải, đưa các thông tin về chủ trương, chính sách BHXH, BHYT đến gần với người dân hơn. “Đây được coi là giải pháp có tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố nói chung, tại quận Thanh Khê nói riêng. Bên cạnh đó, sự phối kết hợp giữa truyền thông và lực lượng cán bộ tại cơ sở cũng rất quan trọng, tạo bước chuyển biến tích cực, bởi họ luôn gần dân, hiểu dân và vận động người dân tham gia cũng như chuyển tải được những thông điệp, giá trị trong việc tham gia BHXH, BHYT”, ông Lành cho biết thêm.

Nhờ  làm  tốt  công  tác  tuyên  truyền, 6 tháng đầu năm 2023, BHXH quận Thanh Khê đạt  các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, nhất các chỉ tiêu về công tác thu, giảm nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Cụ thể, BHXH bắt buộc đạt 24.350 người (đạt 93,56% kế hoạch giao), BHXH tự nguyện: 3.460 người (đạt 86,18% kế hoạch giao, tăng 69,86% so với cùng kỳ), BHTN: 23.555 người (đạt 93,34% kế hoạch giao)…

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.