Bệnh viện chủ động phân luồng, bảo đảm an toàn trong mùa dịch

ĐNO - Theo thống kê, Bệnh viện Đà Nẵng hiện điều trị nội trú khoảng 1.360 bệnh nhân, giảm gần 50% so với ngày thường. Trong thời điểm dịch, bệnh viện đã chủ động lên phương án vừa bảo đảm an toàn vừa mang lại hiệu quả trong công tác điều trị. 

Ảnh: XUÂN SƠN
Bệnh viện Đà Nẵng thông báo phân luồng bệnh nhân có triệu chứng viêm đường hô hấp. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Thông báo của Bệnh viện Đà Nẵng về việc thăm nuôi tại khu điều trị nội trú. Ảnh: XUÂN SƠN
Tại Bệnh viện Đà Nẵng, việc thăm, khám được thực hiện nghiêm túc. Mỗi người nhà khi vào đều được cấp phát 1 thẻ thăm nuôi. Ảnh: XUÂN SƠN
Việc thăm, khám được thực hiện nghiêm túc. Mỗi người nhà khi vào đều được cấp phát 1 thẻ thăm nuôi và được đề nghị đứng xếp hàng cách nhau 2m theo vạch quy định để bảo đảm an toàn. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Người nhà chăm sóc bệnh nhân điều trị nội trú phải đeo thẻ thăm nuôi và được tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn. Tại khu vực điều trị nội trú, Bệnh viện Đà Nẵng sắp xếp hai lối ra-vào độc lập để bảo đảm việc kiểm soát dịch được thuận lợi. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Tương tự, người vào khu đăng ký khám bệnh được nhân viên phòng Công tác xã hội đo thân nhiệt ngay từ lối vào. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Trong khu vực đăng ký khám, bệnh viện chăng dây tạo đường đi theo một lối duy nhất. Tại đây có hệ thống giám sát thân nhiệt người ra-vào. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Lối vào Trung tâm Tim mạch cũng bố trí cán bộ y tế trực liên tục để kiểm tra thân nhiệt người vào bên trong. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Mọi người được yêu cầu rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực khoa, phòng. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Cán bộ y tế hướng dẫn khai báo y tế bắt buộc với người vào khu vực khoa, phòng của bệnh viện. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Người nhà bệnh nhân và người đến liên hệ làm việc được cấp một vòng đeo tay nhận diện cho biết đã khai báo y tế. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Màn hình tra cứu, lưu trữ thông tin khai báo y tế được lắp đặt tại lối vào Trung tâm Tim mạch và Khu đăng ký khám bệnh. Tại đây, hệ thống sẽ quét mã vạch trên thẻ thăm nuôi do bệnh viện cấp cho người chăm sóc bệnh nhân để nắm thông tin người nhà. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Đối với khu vực khám bệnh, người dân đến khám được hướng dẫn ngồi đúng khoảng cách an toàn, thực hiện đúng hướng dẫn của nhân viên y tế về phòng, chống Covid-19. Ảnh: XUÂN SƠN 
Các khoa, phòng chuyên môn đều thực hiện giãn cách giường bệnh, khuyến cáo người bệnh hạn chế điều trị nội trú nếu không cần thiết
Các khoa, phòng chuyên môn đều thực hiện giãn cách giường bệnh, khuyến cáo người bệnh hạn chế điều trị nội trú nếu không cần thiết. Ảnh: XUÂN SƠN

 PHAN CHUNG - XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.