Infographic - Người dân phải trả thêm bao nhiêu tiền điện mỗi tháng khi giá điện tăng 4,5%?

ĐNO - Mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Đồ họa : QUANG THẢO - BT

;
;
.
.
.
.
.