Đà Nẵng chăm lo cho ngành giáo dục

ĐNO - Năm học 2023 - 2024, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được các trường hết sức quan tâm, xem đây là giải pháp tổng thể, căn bản nhất để nâng cao chất lượng giáo dục.

 Đồ họa: LÊ THANH

;
;
.
.
.
.