Infographic - Mời du khách "Tận hưởng Đà Nẵng" - Enjoy Đà Nẵng 2024

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 20-12-2023 về phát triển du lịch Đà Nẵng năm 2024 với mục tiêu phục hồi và phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; xây dựng Đà Nẵng là điểm đến an toàn, đặc sắc nhân văn và hiếu khách. Kế hoạch phát triển du lịch năm 2024 với chủ đề “Tận hưởng Đà Nẵng - Enjoy Đà Nẵng” bao gồm 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với quyết tâm thu hút 8, 42 triệu lượt khách.

 Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.