Infographic - Thời gian treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị năm 2024

ĐNO - Chào mừng các ngày lễ, Tết và sự kiện chính trị trong năm 2024, theo Thông báo số 99/TB-UBND, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc theo lịch:

 Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.