Infographic - Giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ đầu năm 2024

ĐNO - Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định.

 

Đồ họa: QUANG THẢO

;
;
.
.
.
.
.