Infographic - Mức phí đường bộ mới nhất năm 2024

ĐNO - Nghị định số 90/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1-2-2024 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ có thay đổi so với các quy định trước đó.

 

 Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.