Infographic - 10 sự kiện nổi bật thành phố Đà Nẵng năm 2023

ĐNO - Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nỗ lực phát huy tinh thần đồng thuận và đổi mới, linh hoạt và sáng tạo, tranh thủ thời cơ, huy động nguồn lực để phát triển. Thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng trong các lĩnh vực, tạo động lực mới để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật thành phố Đà Nẵng năm 2023 do Báo Đà Nẵng bình chọn.

Đồ họa: MAI ANH

;
;
.
.
.
.