Infographic - Quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay

ĐNO - Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15-2-2024.

 

Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.