Infographics - Đặt tên đường hai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng và Thành ủy Đà Nẵng

ĐNO - UBND quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức lễ đặt tên đường nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng Hoàng Minh Thắng và nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Được.

Đồ họa: Đ.H
;
;
.
.
.
.