.

Quận Hải Châu thu ngân sách đạt gần 90%

.

 * Quận Thanh Khê phấn đấu thu vượt 10% dự toán

Tổng thu ngân sách quận Hải Châu đến cuối tháng 9-2015 đạt hơn 533 tỷ đồng, bằng gần 90% so với kế hoạch thành phố giao, tăng 15,87% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là số liệu đưa ra tại Hội nghị Quận ủy Hải Châu lần thứ 2 tổ chức ngày 8-10.

Theo đó, tình hình kinh tế-xã hội quận tiếp tục chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như dịch vụ, thương mại, du lịch, sản xuất công nghiệp đều bảo đảm kế hoạch. Các công trình trọng điểm cơ bản đúng tiến độ yêu cầu. Đến hết tháng 6, toàn quận không còn hộ nghèo theo chuẩn 800.000 đồng/người/tháng. Quận lập quy mô đầu tư 2 phố chuyên doanh đường Phan Châu Trinh và Hoàng Diệu trình UBND thành phố phê duyệt. Đến nay không còn tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên đường Lê Duẩn.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2015 của Quận ủy Hải Châu là tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015. Trong đó, phấn đấu vượt thu ngân sách từ 8-10% so với kế hoạch được giao. Chuẩn bị tốt kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 trình thành phố phê duyệt...

Việt Dũng

* Tại hội nghị sơ kết tình hình công tác quý 3 được tổ chức ngày 8-10, Quận ủy Thanh Khê cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ triển khai tích cực các giải pháp để huy động nguồn thu ngân sách và nguồn thu phát sinh ngoài dự toán.

Theo đó, Quận ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có các giải pháp thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015; trong đó chú trọng triển khai tích cực, quyết liệt các giải pháp để huy động nguồn thu ngân sách theo dự toán và khai thác nguồn thu phát sinh ngoài dự toán, duy trì hoạt động hiệu quả Tổ xử lý nợ đọng của quận; phấn đấu thu đạt và vượt 10% dự toán thành phố giao 2015; triệt để tiết kiệm chi gắn với điều hành chi ngân sách phù hợp. Tiếp tục thực hiên các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Ban hành đề án phát triển ngành dịch vụ trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2020...

Được biết, tổng thu ngân sách 9 tháng của quận đạt 291,958 tỷ đồng, bằng 80,6% kế hoạch thành phố, tăng 5,2% so với cùng kỳ; toàn quận đã xóa 903 hộ nghèo, tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.