Chính trị - Xã hội

Nghị quyết về đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn Đà Nẵng

08:25, 22/01/2018 (GMT+7)

Về việc đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017

(Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX ngày 7 tháng 12 năm 2017)

Điều 1. Đặt tên cho một số đường của thành phố Đà Nẵng theo Phụ lục đính kèm

1. Quận Cẩm Lệ: 23 đường (Phụ lục I).
2. Quận Hải Châu: 14 đường (Phụ lục II).
3. Quận Liên Chiểu: 33 đường (Phụ lục III).
4. Quận Ngũ Hành Sơn: 30 đường (Phụ lục IV).
5. Quận Sơn Trà: 23 đường (Phụ lục V).
6. Quận Thanh Khê: 4 đường (Phụ lục VI).

Điều 2. Đặt tên cho công trình công cộng của thành phố Đà Nẵng theo Phụ lục VII đính kèm

1. Cầu: 5 công trình.
2. Công viên và Khu Thể dục Thể thao: 2 công trình.
3. Địa điểm công cộng: 9 bãi biển.

Điều 3. Điều chỉnh, đổi tên cho một số tuyến đường của thành phố Đà Nẵng theo Phụ lục VIII  đính kèm:

1. Đường điều chỉnh: 1 tuyến.
2. Đường đổi tên: 2 tuyến.

Chủ tọa kỳ họp

Phó Chủ tịch Nguyễn Nho Trung

Phụ lục I

ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12  năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

I. KDC PHONG BẮC, HÒA THỌ: có 2 đường.

1. Đoạn đường từ đường Trần Quý Hai đến giáp đường Thăng Long, chiều dài 500m, đặt tiếp tên là Nguyễn Thế Lịch.

2. Đoạn đường từ đường Trần Quý Hai đến giáp đường Thăng Long, chiều dài 445m, đặt tiếp tên là Trần Văn Lan.

II. KDC HÒA PHÁT 2,3 PHƯỜNG HÒA AN: có 5 đường.

1. Đoạn đường từ đường Trần Văn Ơn đến giáp Khu dân cư, chiều dài 80m, đặt tên là Hòa An 12.
2. Đoạn đường từ đường Trần Văn Ơn đến giáp Khu dân cư, chiều dài 75m, đặt tên là Hòa An 14.
3. Đoạn đường từ đường Trần Văn Ơn đến giáp Khu dân cư, chiều dài 80m, đặt tên là Hòa An 15.
4. Đoạn đường từ đường Trần Văn Ơn đến giáp Khu dân cư, chiều dài 80m, đặt tên là Hòa An 16.
5. Đoạn đường từ đường Hòa An 16 đến giáp Khu dân cư, chiều dài 80m, đặt tên là Hòa An 17.

III. KDC PHƯỜNG HÒA PHÁT 3, KDC PHƯỚC LÝ MỞ RỘNG, PHƯỜNG HÒA AN: có 3 đường.

1. Đoạn đường từ đường Đoàn Hữu Trưng đến giáp đường Yên Thế, chiều dài 60m, đặt tiếp tên là Đoàn Hữu Trưng.
2. Đoạn đường từ đường Lâm Nhĩ đến giáp đường Đoàn Hữu Trưng, chiều dài 50m, đặt tên là Hòa An 18.
3. Đoạn đường từ đường Đoàn Hữu Trưng đến giáp đường Thân Công Tài, chiều dài 160m, đặt tên là Hòa An 19.

IV. KDC SỐ 11, TỔ 27A, 27B PHƯỜNG HÒA PHÁT: có 8 đường.

1. Đoạn đường từ Kênh thoát nước đến giáp đường Phước Tường 7, chiều dài 150m, đặt tên là Phước Tường 3.
2. Đoạn đường từ đường Phước Tường 3 đến giáp đường Phước Tường 6, chiều dài 100m, đặt tên là Phước Tường 4.
3. Đoạn đường từ đường Phước Tường 4 đến giáp đường Lê Trọng Tấn, chiều dài 415m, đặt tên là Phước Tường 5.
4. Đoạn đường từ Kênh thoát nước đến giáp đường 5,5m đang thi công, chiều dài 150m; đặt tên là Phước Tường 6.
5. Đoạn đường từ tường rào Sư đoàn 375 đến giáp đường Phước Tường 5, chiều dài 80m, đặt tên là Phước Tường 7.
6. Đoạn đường từ đường Phước Tường 5 đến giáp đường Lê Trọng Tấn, chiều dài 370m, đặt tên là Phước Tường 8.
7. Đoạn đường từ đường Phước Tường 8 đến giáp đường Phước Tường 10, chiều dài 200m, đặt tên là Phước Tường 9.
8. Đoạn đường từ đường Phước Tường 8 đến giáp đường Phước Trường 5, chiều dài 90m; đặt tên là Phước Tường 10.

V. KHU DÂN CƯ SỐ 5 PHƯỜNG HÒA PHÁT: có 2 đường.

1. Đoạn đường từ đường Vũ Lăng đến giáp đường Trường Sơn, chiều dài 1.870m, đặt tiếp tên là Tôn Đản.
2. Đoạn đường từ đường Trường Chinh đến giáp cổng khu quân đội, chiều dài 650m, đặt tên là Vũ Lăng.

VI. KHU DÂN CƯ NAM CẦU CẨM LỆ: có 3 đường.

1. Đoạn đường từ đường Phạm Hữu Nghi đến giáp đường 5,5m đang thi công, chiều dài 350m, đặt tiếp tên là Kiều Phụng.
2. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường 10,5m đang thi công, chiều dài 630m, đặt tiếp tên đường Đô Đốc Lân.
3. Đoạn đường từ đường Liêm Lạc 15 đến giáp đường 7,5m đang thi công, chiều dài 90m, đặt tên là Liêm Lạc 22.

Phụ lục II

ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

I. KDC KHÁCH SẠN, CĂN HỘ & TMDV ĐƯỜNG 2 Tháng 9: có 9 đường.

1. Đoạn đường từ đường 2 Tháng 9 đến giáp cầu Trần Thị Lý, chiều dài 1.170m, đặt tiếp tên là Bạch Đằng.
2. Đoạn đường từ đường Bình Minh 4 đến giáp đường Bình Minh 10, chiều dài 790m, đặt tên là Trần Văn Trứ.
3. Đoạn đường từ đường Bạch Đằng đến giáp đường 2 Tháng 9, chiều dài 140m, đặt tên là Bình Minh 4.
4. Đoạn đường từ đường Bạch Đằng đến giáp đường 2 Tháng 9, chiều dài 145m, đặt tên là Bình Minh 5.
5. Đoạn đường từ đường Bạch Đằng đến giáp đường 2 Tháng 9, chiều dài 160m, đặt tên là Bình Minh 6.
6. Đoạn đường từ đường Bạch Đằng đến giáp Trần Văn Trứ, chiều dài 100m, đặt tên là Bình Minh 7.
7. Đoạn đường từ đường Bạch Đằng đến giáp đường 2 Tháng 9, chiều dài 160m, đặt tên là Bình Minh 8.
8. Đoạn đường từ đường Bạch Đằng đến giáp đường Trần Văn Trứ, chiều dài 100m, đặt tên là Bình Minh 9.
9. Đoạn đường từ đường Bạch Đằng đến giáp đường 2 Tháng 9, chiều dài 160m, đặt tên là Bình Minh 10.

II. LÀNG THỂ THAO TIÊN SƠN: có 5 đường.

1. Đoạn đường từ đường Quy Mỹ đến giáp đường Vũ Trọng Phụng, chiều dài 185m đặt tiếp tên là Bùi Viện.
2. Đoạn đường từ đường Bùi Viện đến giáp đường Nguyễn Bình, chiều dài 110m, đặt tên là Hóa Sơn 7.
3. Đoạn đường từ đường Bùi Viện đến giáp đường Nguyễn Bình, chiều dài 160m, đặt tên là Hóa Sơn 8.
4. Đoạn đường từ đường Bùi Viện đến giáp đường Nguyễn Bình, chiều dài 185m, đặt tên là Hóa Sơn 9.
5. Đoạn đường từ đường Nguyễn Bình đến giáp đường Trần Đăng Ninh, chiều dài 270m, đặt tên là Hóa Sơn 10.

Phụ lục III

ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

I. KDC PHÍA TÂY ĐƯỜNG NGUYỄN HUY TƯỞNG: 11 đường.

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Huy Tưởng đến giáp đường 10,5m đang thi công, chiều dài 870m, đặt tiếp tên là Nguyễn Đình Tứ.
2. Đoạn đường từ đường Nguyễn Huy Tưởng đến giáp đường Đào Sư Tích, chiều dài 190m, đặt tiếp tên là Hòa Nam 5.
3. Đoạn đường từ đường Hòa Nam 12 đến giáp đường Hòa Nam 10, chiều dài 245m, đặt tiếp tên là Đào Sư Tích.
4. Đoạn đường từ đường Hòa Nam 12 đến giáp đường Nguyễn Đình Tứ, chiều dài 230m, đặt tiếp tên là Tú Quỳ.
5. Đoạn đường từ đường Hòa Nam 5 đến giáp đường Nguyễn Đình Tứ, chiều dài 150m, đặt tên là Hòa Nam 7.
6. Đoạn đường từ đường Hòa Nam 7 đến giáp đường Hòa Nam 9, chiều dài 70m, đặt tên là Hòa Nam 8.
7. Đoạn đường từ đường Hòa Nam 5 đến giáp đường Nguyễn Đình Tứ, chiều dài 190m, đặt tên là Hòa Nam 9.
8. Đoạn đường từ đường Hòa Nam 5 đến giáp đường Nguyễn Đình Tứ, chiều dài 155m, đặt tên là Hòa Nam 10.
9. Đoạn đường từ đường Tú Quỳ đến giáp đường Hòa Nam 10, chiều dài 190m, đặt tên là Hòa Nam 11.
10. Đoạn đường từ đường Tú Quỳ đến giáp đường Nguyễn Đình Tứ, chiều dài 240m, đặt tên là Hòa Nam 12.
11. Đoạn đường từ đường Đào Sư Tích đến giáp đường Nguyễn Đình Tứ,  chiều dài 120m, đặt tên là Hòa Nam 14.

II. KHU SỐ 7 - TTĐT MỚI TÂY BẮC:  1 đường.

1. Đoạn đường từ đường Hoàng Thị Loan đến giáp đường 10,5m đang thi công, chiều dài 880m, đặt tên là Hoàng Trung Thông.

III. KHU SỐ 6 - TTĐT MỚI TÂY BẮC: 5 đường.

1. Đoạn đường từ đường 10,5m đang thi công đến giáp đường 7,5m đang thi công, chiều dài 260m, đặt tiếp tên là Chơn Tâm 2.
2. Đoạn đường từ đường 10,5m đang thi công đến giáp đường 7,5m đang thi công, chiều dài 180m, đặt tên là Chơn Tâm 9.
3. Đoạn đường từ đường Chơn Tâm 9 đến giáp đường Chơn Tâm 2, chiều dài 245m, đặt tên là Chơn Tâm 10.
4. Đoạn đường từ đường Chơn Tâm 10 đến giáp đường Chơn Tâm 2, chiều dài 125m, đặt tên là Chơn Tâm 11.
5. Đoạn đường từ đường Chơn Tâm 10 đến giáp đường Chơn Tâm 2, chiều dài 90m, đặt tên là Chơn Tâm 12.

IV. KHU SỐ 3 - TTĐT MỚI TÂY BẮC: 2 đường.

1. Đoạn đường từ đường Phùng Hưng đến giáp đường Nguyễn Sinh Sắc, chiều dài 520m, đặt tiếp tên là Nguyễn Xí.
2. Đoạn đường từ đường Phùng Hưng đến giáp đường Hà Hồi, chiều dài 160m, đặt tên là Phú Xuân 3.

V. KHU TĐC PHỤC VỤ CHO CÁC HỘ GIẢI TỎA DỰ ÁN CẦU VƯỢT ĐƯỜNG SẮT: 1 đường.

1. Đoạn đường từ đường Đinh Đức Thiện đến giáp đường 5,5m đang thi công, chiều dài 140m, đặt tiếp tên là Đặng Huy Trứ.

VI. KHU SỐ 1 - TTĐT MỚI TÂY BẮC: 2 đường.

1. Đoạn đường từ đường Trần Đình Tri đến giáp đường 10,5m đang thi công, chiều dài 110m, đặt tiếp tên là Trần Nguyên Đán.
2. Đoạn đường từ đường Trần Đình Tri đến giáp đường 10,5m đang thi công, chiều dài 110m, đặt tiếp tên là Tốt Động.

VII. KHU TĐC HÒA HIỆP 4: 10 đường.

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Lương Bằng đến giáp đường Âu Cơ, chiều dài 3.500m, đặt tên là Mê Linh.
2. Đoạn đường từ đường Mê Linh đến giáp đường 10,5m đang thi công, chiều dài 455m đặt tên là Lê Thương.
3. Đoạn đường từ đường Mê Linh đến giáp đường 10,5m đang thi công, chiều dài 455m, đặt tên là Nguyễn Mậu Kiến.                   
4. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường 5,5m đang thi công, chiều dài 265m, đặt tên là Thạch Sơn 1.
5. Đoạn đường từ đường Thạch Sơn 1 đến giáp đường Thạch Sơn 6, chiều dài 230m, đặt tên Thạch Sơn 2.
6. Đoạn đường từ đường Thạch Sơn 1 đến giáp đường Thạch Sơn 6, chiều dài 230m, đặt tên là Thạch Sơn 3.
7. Đoạn đường từ đường Thạch Sơn 1 đến giáp đường Thạch Sơn 5, chiều dài 110m, đặt tên là Thạch Sơn 4.
8. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường 10,5m đang thi công, chiều dài 170m, đặt tên là Thạch Sơn 5.
9. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường 5,5m đang thi công, chiều dài 265m, đặt tên là Thạch Sơn 6.
10. Đoạn đường từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường 5,5m đang thi công, chiều dài 265m, đặt tên là Thạch Sơn 7.

VIII. KHU ĐÔ THỊ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH MỞ RỘNG: 1 đường.

1. Đoạn đường từ đường Mê Linh đến giáp Khu di tích B1- Hồng Phước, chiều dài 435m, đặt tên là B1 - Hồng Phước.

Phụ lục IV

ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

I. KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ K38: 5 đường.

1. Đoạn đường từ đường Lê Quang Đạo đến giáp đường Quy hoạch 15m, chiều dài 270m, đặt tiếp tên là An Thượng 34.
2. Đoạn đường từ đường Đỗ Bá đến giáp đường An Thượng 34, chiều dài 170m, đặt tên là An Thượng 37.
3. Đoạn đường từ đường Đỗ Bá đến giáp đường An Thượng 34, chiều dài 170m, đặt tên là An Thượng 38.
4. Đoạn đường từ đường Đỗ Bá đến giáp đường An Thượng 34, chiều dài 170m, đặt tên là An Thượng 39.
5. Đoạn đường từ đường An Thượng 39 đến giáp đường quy hoạch 15m, chiều dài 150m, đặt tên là An Thượng 40.

II. KDC PHÍA NAM BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG: 4 đường.

1. Đoạn đường từ đường Mỹ Đa Đông 12 đến giáp đường Mỹ Đa Đông 10, chiều dài 150m, đặt tiếp tên là Bà Huyện Thanh Quan.
2. Đoạn đường từ đường Phan Tứ đến giáp đường Võ Nguyên Giáp, chiều dài 240m, đặt tên là Mỹ Đa Đông 10.
3. Đoạn đường từ đường Bà Huyện Thanh Quan đến giáp đường Mỹ Đa Đông 12, chiều dài 120m, đặt tên là Mỹ Đa Đông 11.
4. Đoạn đường từ đường Phan Tứ đến giáp đường Võ Nguyên Giáp, chiều dài 300m, đặt tên là Mỹ Đa Đông 12.

III. KHU DI TÍCH LỊCH SỬ K20: 2 đường.

1. Đoạn đường từ đường Nước Mặn 1 đến giáp đường Nước Mặn 3, chiều dài 300m, đặt tên là Nước Mặn 5.
2. Đoạn đường từ đường Nghiêm Xuân Yêm đến giáp đường 15m đang thi công, chiều dài 250m, đặt tên là Xóm Đồng.

IV. KDC PHÍA NAM ĐƯỜNG BÙI TÁ HÁN: 5 đường.

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến giáp đường Đoàn Khuê, chiều dài 170m, đặt tiếp tên là Mạc Thiên Tích.
2. Đoạn đường từ đường 5,5m đang thi công đến giáp đường Đoàn Khuê, chiều dài 480m, đặt tên là Nguyễn Hữu Hào.
3. Đoạn đường từ đường 5,5m đang thi công đến giáp đường Mạc Thiên Tích, chiều dài 170m, đặt tên là Đa Mặn 11.
4. Đoạn đường từ đường Đa Mặn 11 đến giáp đường Nguyễn Hữu Hào, chiều dài 80m, đặt tên là Đa Mặn 12.
5. Đoạn đường từ đường Đa Mặn 11 đến giáp đường Nguyễn Hữu Hào, chiều dài 80m, đặt tên là Đa Mặn 14.

V. KHU ĐÔ THỊ HÒA HẢI H1-3.9 GIAI ĐOẠN 2: 6 đường.

1. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Nguyễn đến giáp đường Phạm Hữu Nhật, chiều dài 440m, đặt tiếp tên là Nguyễn Khắc Viện.
2. Đoạn đường từ đường Thủy Sơn 3 đến giáp đường 7,5m đang thi công, chiều dài 120m, đặt tiếp tên là Thủy Sơn 2.
3. Đoạn đường từ đường Nguyễn Văn Nguyễn đến giáp đường Phạm Hữu Nhật, chiều dài 440m, đặt tên là Đặng Đoàn Bằng.
4. Đoạn đường từ đường Lưu Văn Lang đến giáp đường Thủy Sơn 5, chiều dài 210m, đặt tên là Thủy Sơn 6.
5. Đoạn đường từ đường 15m đang thi công đến giáp đường 15m đang thi công, chiều dài 430m, đặt tên là Thổ Sơn 1.
6. Đoạn đường từ khu dân cư đến giáp đường Thổ Sơn 1, chiều dài 110m, đặt tên là Thổ Sơn 2.

VI. KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ AN: 8 đường.

1. Đoạn đường từ đường Đào Duy Tùng đến giáp đường 15m đang thi công, chiều dài 520m, đặt tiếp tên là Vũ Văn Cẩn.
2. Đoạn đường từ đường 15m đang thi công đến giáp đường 7,5m đang thi công, chiều dài 560m, đặt tên là Nguyễn Cửu Vân.
3. Đoạn đường từ đường Đào Duy Tùng đến giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiều dài 1.260m, đặt tên là Trần Quốc Vượng.
4. Đoạn đường từ đường Nguyễn Cửu Vân đến giáp đường Vùng Trung 17, chiều dài 310m, đặt tên là Vùng Trung 12.
5. Đoạn đường từ đường Vũ Văn Cẩn đến giáp đường Trần Quốc Vượng, chiều dài 140m, đặt tên là Vùng Trung 14.
6. Đoạn đường từ đường Vùng Trung 12 đến giáp đường Trần Quốc Vượng, chiều dài 120m, đặt tên là Vùng Trung 15.
7. Đoạn đường từ đường Vùng Trung 15 đến giáp đường 7,5m đang thi công, chiều dài 180m, đặt tên là Vùng Trung 16.
8. Đoạn đường từ đường Vũ Văn Cẩn đến giáp đường Vùng Trung 16, chiều dài 165m, đặt tên là Vùng Trung 17.

(Còn nữa)

.