Khai mạc Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

.

Sáng 8-5-2020, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự, phát biểu khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh chụp qua màn hình.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh chụp qua màn hình.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đây là phiên họp cuối với nhiều nội dung quan trọng trước khi kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20-5 tới.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thời gian làm việc của Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) tuy ngắn nhưng rất nhiều nội dung cần xem xét, cho ý kiến trước khi trình ra Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội. Nếu những nội dung không chuẩn bị kịp, không kỹ, chưa có ý kiến xem xét của Ủy ban TVQH thì không được đưa ra Kỳ họp thứ 9 để Quốc hội thảo luận. Các cơ quan thẩm tra của Ủy ban TVQH, Chính phủ cần bám sát chương trình nội dung đã được chuẩn bị nhanh chóng sớm trình ra Phiên họp của Ủy ban TVQH với tinh thần khẩn trương.

Tại Phiên họp này, Ủy ban TVQH xem xét, cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Ủy ban TVQH cũng xem xét báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Báo cáo chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

TVQH cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Cũng trong Phiên họp này, TVQH còn cho ý kiến về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Ngoài ra, tại phiên họp này, Ủy ban TVQH dự kiến sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về một số nội dung (nếu đủ điều kiện): Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số chính sách đặc thù khác. Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số đoạn tuyến Bắc - Nam phía Đông. Một số nội dung khác trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Phiên họp thứ 45 của Ủy ban TVQH sẽ họp trong ba ngày 8, 15 và 16-5.

Theo Báo Tin tức 

;
;
.
.
.
.
.