Ngày 1-3, khởi công xây dựng công viên cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành và ghềnh Nam Ô

.

ĐNO - Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành Thông báo số 22/TB-VP ngày 20-1-2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đối với việc triển khai dự án Công viên cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành, dự án Tuyến kè chống sạt lở khu vực dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô và dự án Ghềnh Nam Ô.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam giao Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định đối với dự án Công viên cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng lập), trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt trước ngày 25-1-2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng có trách nhiệm bàn giao hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Công viên cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành cho Công ty CP Trung Thủy (chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô) trong tháng 1-2021. Công ty hoàn chỉnh các thủ tục liên quan để khởi công dự án Công viên cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành vào ngày 1-3-2021, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 1-6-2021.

Đối với dự án Tuyến kè chống sạt lở khu vực dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng lập kế hoạch triển khai các thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500), quyết định chủ trương đầu tư dự án, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư... và bàn giao hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công cho Công ty CP Trung Thủy trong tháng 6-2021.

Công ty rà soát, hoàn chỉnh các nội dung liên quan để khởi công xây dựng công trình vào tháng 7-2021 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong vòng 6 tháng.

Đối với dự án Ghềnh Nam Ô, UBND quận Liên Chiểu khẩn trương phối hợp với Công ty CP Trung Thủy triển khai thủ tục trình phê duyệt quy hoạch và các thủ tục khác theo đúng quy định để khởi công xây dựng vào ngày 1-3-2021 và hoàn thành, đưa vào sử dụng vào ngày 1-6-2021.

Sở Xây dựng và UBND quận Liên Chiểu hỗ trợ tối đa thủ tục hành chính nhằm khởi công dự án và đưa vào sử dụng đúng tiến độ nói trên.

Liên quan đến dự án Khu dân cư phía tây Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng trình chủ trương đầu tư trong tháng 3-2021, làm cơ sở để hoàn chỉnh các thủ tục liên quan và khởi công xây dựng vào tháng 9-2021.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích