Phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

.

Ngày 6-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.

Thời gian qua, hai bên đã tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường, kỹ năng ứng phó biến đổi khí hậu đến cán bộ Mặt trận các cấp, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và nhân dân trên địa bàn thành phố; duy trì thường xuyên việc vận động nhân dân tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” và phong trào “Chống rác thải nhựa”; thực hiện phân loại rác tạo nguồn, bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm điện, trồng cây xanh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang... Hiện nay, thành phố có 106 khu dân cư (KDC)  thực hiện mô hình điểm về “KDC tự quản bảo vệ môi trường”, “KDC thân thiện môi trường”, “KDC bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng lưu ý, trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, Mặt trận cùng ngành tài nguyên và môi trường các cấp, các tổ chức tôn giáo, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện bảo đảm phục vụ có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; kêu gọi các tổ chức tôn giáo tiếp tục tham gia vận động tín đồ, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện hiệu quả đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường” giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên dương, khen thưởng 36 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.

HOÀNG HIỆP - DIỄM HẰNG

;
;
.
.
.
.
.