Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

.

Ngày 2-3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng) tổ chức phiên họp thứ 2 để nghe báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn thành phố và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Bầu cử thành phố từ tháng 3 đến tháng 4-2021. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Phiên họp thống nhất thông qua việc ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; việc phân công phụ trách các Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ban Bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; thống nhất về màu sắc phiếu bầu cử 4 cấp (Quốc hội: màu vàng, HĐND thành phố: màu hồng, HĐND huyện Hòa Vang: xanh dương, HĐND 11 xã: màu trắng).

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, các Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện mở chuyên mục bầu cử trên Trang thông tin điện tử của sở, của UBND quận, huyện để tăng cường công tác tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan, tạo điểm nhấn để thu hút sự chú ý của người dân.

Các thành viên Ủy ban Bầu cử được phân công làm Trưởng các Ban Bầu cử xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức kiểm tra thực tế để có chỉ đạo kịp thời công việc tại từng đơn vị bầu cử, báo cáo về Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử để được hướng dẫn, xử lý. Các thành viên Ủy ban Bầu cử thành phố, cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22-1-2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố, lịch trình thời gian công việc cần thực hiện trong bầu cử và theo phân công nhiệm vụ để chủ động triển khai, tham mưu các công việc theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và quy định pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chuẩn bị tốt công tác hiệp thương lần thứ hai (chậm nhất đến ngày 19-3-2021 phải tổ chức xong) để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND thành phố, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng người tham gia ứng cử sau khi điều chỉnh.

Sở Y tế sớm tham mưu UBND thành phố ban hành hướng dẫn công tác phòng, chống Covid-19 trong công tác bầu cử; triển khai công tác bầu cử trong trường hợp có dịch bệnh; công tác bầu cử tại các khu vực cách ly tập trung…

Sở Nội vụ tổ chức trực, tiếp nhận hồ sơ ứng cử theo đúng quy định và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia; hướng dẫn các quận, huyện, phường, xã sớm xác định khu vực bỏ phiếu để chủ động thành lập các Tổ bầu cử theo quy định. Sở Tài chính nghiên cứu lại mức chi cho công tác bầu cử vừa bảo đảm quy định, phù hợp với thực tiễn. Các thành viên Ủy ban Bầu cử cần lưu ý việc tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng tuần công việc được giao, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo. Tổ giúp việc tham mưu, cập nhật thường xuyên thông tin từ Hội đồng Bầu cử quốc gia để báo cáo, đề xuất kịp thời cho Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử thành phố.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.