Kể từ 1-6, tiến hành xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm ô nhiễm tiếng ồn

.

ĐNO – Chiều 17-3, Văn phòng UBND thành phố cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa ký Công văn số 1478/UBND-ĐTĐT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn.

Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin truyền thông, công dân phản ánh nhiều về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn thành phố. Về vấn đề này, ngày 4-5-2019, UBND thành phố đã có Công văn số 2812/UBND-STNMT về việc giám sát xử lý tình trạng gây tiếng ồn do mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư, đô thị.

Tuy nhiên hiện nay, tình trạng trên vẫn tiếp diễn, ngày càng phổ biến gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, sức khỏe, sinh hoạt, đời sống và bức xúc trong nhân dân. 

Để xử lý tình trạng nêu trên và bảo đảm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, đô thị trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, xã phường… tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1478/UBND-ĐTĐT.

Theo đó, các đơn vị kiên quyết xử lý dứt điểm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, tiêu chí để xem xét thi đua, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và xét nhận gia đình văn hóa trong năm.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan nghiên cứu quy định hiện hành; có văn bản gửi UBND các quận, huyện, xã, phường… hướng dẫn xử lý, xử phạt các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư nêu trên; hoàn thành trong tháng 3-2021.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, phường thông báo, tuyên truyền nội dung văn bản này, các hướng dẫn của Sở Tư pháp… từ 1-4 đến 31-5. Kể từ 1-6, tiến hành xử lý, xử phạt nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra phát hiện, tiếp nhận phản ánh của công dân về các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư. Trường hợp không chấp hành, tái phạm nhiều lần thì xử lý, xử phạt.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường xã, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND TP nếu để tiếp diễn tình trạng công dân phản ánh về ô nhiễm tiếng ồn do mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.