Nhiều điểm mới của thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới

.

Từ ngày 1-4-2021, Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 3-12-2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực.

Thẻ BHYT mẫu mới sẽ đưa vào sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Mẫu thẻ BHYT mới có nhiều thay đổi theo hướng tiện ích hơn cho người tham gia. Cụ thể, thẻ BHYT mẫu mới có kích thước nhỏ gọn như một số loại thẻ ATM hiện hành; được ép plastic sau khi in, tiện lợi trong bảo quản, sử dụng. Mã số thẻ được thay đổi thành 10 chữ số, thay vì 15 ký tự như thẻ BHYT hiện hành. Điều này giúp giảm bớt số lượng ký tự người tham gia cần khai báo khi tra cứu trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc khi khai báo làm thủ tục, kiểm tra chi phí,… Mặt sau của thẻ BHYT mẫu mới có hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng thẻ BHYT, giúp người tham gia nắm rõ phương thức tra cứu thông tin về thẻ và quyền lợi được hưởng; cách liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn và giải đáp khó khăn, vướng mắc… Hiện nay, ngành BHXH Việt Nam đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm việc in, cấp thẻ BHYT theo mẫu mới kịp thời, đúng quy định nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân.

HUY HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.