Hơn 50 tỷ đồng chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

.

ĐNO - Chiều 16-8, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 135/KH-UBND của UBND thành phố về việc hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 năm 2021, tính đến ngày 9-8, thành phố đã chi số tiền hỗ trợ 50,788 tỷ đồng.

Ảnh: NGỌC ĐOAN
Cán bộ UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) chi tiền hỗ trợ cho người dân. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Cụ thể, hỗ trợ 53.593 người trong nhóm đối tượng đặc thù theo quyết định của UBND thành phố với tổng số tiền 29,012 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ 1.086 người có công mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 1,086 tỷ đồng; hỗ trợ 3.345 đối tượng bảo trợ xã hội neo đơn số tiền 3,345 tỷ đồng; hỗ trợ 49.162 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo số tiền 24,581 tỷ đồng. Hỗ trợ 4.349 người lao động không có hợp đồng lao động với tổng số tiền 6,297 tỷ đồng.

Đối với nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Bảo hiểm xã hội thực hiện hỗ trợ cho 172.432 người, với tổng số tiền 11,116 tỷ đồng. Trong đó, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 172.104 người với số tiền 10,144 tỷ đồng; tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 328 người, số tiền 971 triệu đồng.

Các quận, huyện thực hiện chi trả cho 1.303 người, với tổng số tiền 4,363 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không lương là 255 người, số tiền 946 triệu đồng; lao động chấm dứt hợp đồng lao động không hưởng bảo hiểm thất nghiệp 46 người, số tiền 171 triệu đồng; viên chức hoạt động nghệ thuật là 34 người, số tiền 126 triệu đồng; hướng dẫn viên du lịch 789 người, số tiền 2,927 tỷ đồng; 7 hộ kinh doanh cá thể, số tiền 21 triệu đồng.

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.