Sẵn sàng ứng phó sự cố môi trường, tràn dầu, an ninh nguồn nước

.

ĐNO - Trong 7 ngày dừng tất cả hoạt động trên địa bàn thành phố để tập trung công tác phòng, chống Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí nhân lực, phương tiện túc trực, theo dõi, giám sát thực hiện các nhiệm vụ và sẵn sàng tổ chức ứng phó, xử lý các sự cố về môi trường, tràn dầu và an ninh nguồn nước theo kịch bản đã được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí cán bộ, viên chức túc trực thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt động phân loại, thu gom, xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí cán bộ túc trực thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt động phân loại, thu gom, xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ngày 15-8, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai phương án “3 tại chỗ” trong phòng, chống Covid-19 nhằm bảo đảm xử lý thông suốt các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý Nhà nước và chức năng tham mưu của đơn vị trong tình hình dịch bệnh, nhất là tổ chức ứng phó kịp thời các sự cố xảy ra trong thời gian thành phố đẩy mạnh thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 16-8-2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Biển và Hải đảo chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, xử lý sự cố tràn dầu trên biển, trên sông và các điểm kinh doanh, lưu trữ xăng, dầu trên địa bàn thành phố.

Chi cục Bảo vệ môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan sẵn sàng triển khai phương án khắc phục, xử lý các sự cố, tình huống về môi trường.

Phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước thường xuyên giám sát vận hành các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn để tham mưu, xử lý nhanh, bảo đảm nguồn nước ngọt phục vụ cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước...

                                                                 HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.