Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp trở lại từ ngày 30-9

.

ĐNO - Kể từ ngày 30-9, thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã bố trí công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) để thực hiện thông suốt, hiệu quả việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp hoạt động trở lại từ ngày 30-9  để tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Ảnh: L.P
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp hoạt động trở lại từ ngày 30-9 để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Ảnh: L.P

Đây là nội dung trong thông báo mới của UBND thành phố ban hành ngày 29-9 về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC các cấp.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC trực tiếp phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Cụ thể, phải giữ khoảng cách phù hợp trong giao tiếp, bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; thực hiện việc đo thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn cho công chức, viên chức làm việc và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác; có biện pháp điều tiết, bảo đảm giãn cách đối với người đến thực hiện TTHC.

UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện TTHC trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả TTHC.

Đồng thời, bố trí công chức, viên chức thường xuyên theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan công sở tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ, tuyệt đối không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh gây khó khăn hoặc không thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.