Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19

.

Ngày 8-10, tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, thời gian qua ngành Tuyên giáo toàn thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tuân thủ các quy định phòng, chống Covid-19; tuyên truyền các gương điển hình, người tốt việc tốt, lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung tay vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác thông tin sai trái của các đối tượng thù địch trong công tác phòng, chống dịch, nhất là trên các trang mạng xã hội...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Xuân Hiếu ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành trong quý 3 năm 2021. Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Thời gian tới, ngành Tuyên giáo cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt, phản ánh tình hình, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19; chủ động nắm bắt, phản ánh công tác tư tưởng, dư luận xã hội, có giải pháp xử lý những vấn đề nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng”; tăng cường chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, kịp thời thông tin, tuyên truyền các vấn đề, vụ việc nảy sinh ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống người dân; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và thành phố...

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.