Lấy quyền và lợi ích của người dân, lợi ích quốc gia, dân tộc làm trọng tâm xây dựng pháp luật

.

ĐNO - Sáng 3-11, phát biểu quán triệt, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14-10-2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và lợi ích quốc gia, dân tộc làm trọng tâm; tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực Nhà nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Cùng dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dự tại điểm cầu Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị nêu rõ mục tiêu của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là hoàn thiện, đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khuôn khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Vì vậy, trong quá trình xây dựng pháp luật cần nhận thức, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - một Nhà nước kiến tạo, tuân thủ thể chế pháp luật cho sự phát triển của đất nước, dân tộc.

Do đó, hệ thống pháp luật phải đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, bảo đảm cho Nhà nước vận hành trôi chảy, vừa tiếp nhận phát triển những giá trị đã được khẳng định của văn minh nhân loại, vừa phù hợp với những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, phù hợp với yêu cầu chế độ, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị quá trình xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn; lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và lợi ích quốc gia, dân tộc làm trọng tâm; tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực Nhà nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong xây dựng pháp luật; chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách hoặc lồng ghép "lợi ích nhóm", lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý Nhà nước trong văn bản pháp luật, hoặc chỉ thiên về việc tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý Nhà nước mà thiếu đồng hành với người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tập trung xử lý, khắc phục tình trạng văn bản luật có tính dự báo yếu, thiếu ổn định, “luật khung, luật ống”, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; không để xảy ra tình trạng luật mới được ban hành phải sửa đổi, bổ sung, xa rời thực tiễn, luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư…, gây thiếu niềm tin cho nhân dân, lo ngại cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài về tính ổn định, minh bạch trong các quy định của pháp luật Việt Nam, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ngoài ra, cần tập trung vào những vấn đề cấp bách, đã rõ, được thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất cao thì mới xây dựng, ban hành luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết nhưng là vấn đề mới, chưa đạt đồng thuận cao thì có thể quy định thực hiện thí điểm.

Trước mắt, chưa triển khai xây dựng những dự án luật có nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần có thêm thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng. Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế.

Trình bày một số vấn đề về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề xuất 6 quan điểm chỉ đạo.

Đó là bảo đảm công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đặt dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng; hướng đến mục tiêu vì con người, vì nhân dân, nhân đạo, nhân văn, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, dân chủ, công bằng và trật tự, kỷ cương xã hội; tạo lập đầy đủ hành lang pháp lý để bảo đảm tổ chức và hoạt động của Nhà nước trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; tạo đột phá thực sự về thể chế, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật từ quản lý sang kiến tạo phát triển bền vững đất nước; bảo đảm dân chủ thực chất và thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng pháp luật; bảo đảm đáp ứng yêu cầu triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập toàn diện, sâu rộng…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.