Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 Tháng 3

.

ĐNO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh bổ sung cho công trình “Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 Tháng 3” với tổng giá trị đầu tư trên 212 tỷ đồng.

Theo đó UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư kiêm quản lý công trình “Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 Tháng 3.

Tổng giá trị đầu tư trên 212 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố (kế hoạch vốn năm 2022 bố trí 20 tỷ đồng) và kêu gọi xã hội hóa đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2025. Ðịa điểm xây dựng tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.  

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.